SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Rokovania OZ

Zápisnice a uznesenia z rokovaní OZ

vo volebnom období 2014 - 2018

Zápisnica a uznesenia z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ da 12.12.2014
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 2. zasadnutia dňa 28.1.2015
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 3. zasadnutia OZ dňa 25.2.2015
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia zo 4. zasadnutí OZ dňa 18.3.2015
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 5. zasadnutí OZ dňa 13.5.2015
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia zo 6. zasadnutia OZ dňa 17.6.2015
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia zo 7. zasadnutia OZ dňa 19.8.2015
Zápisnica a uznesenia.
Zápisnica a uznesenia z 8. zasadnutia OZ dňa 4.9.2015
Zápisnica a uznesenia.
Zápisnica a uznesenia z 9. zasadnutia OZ dňa 23.9.2015
Zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 10. zasadnutia OZ dňa 21.10.2015
Zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 11. zasadnutia OZ dňa 11.11.2015
Zápisnica a uznesenia.
Zápisnica a uznesenia z 12. zasadnutia OZ dňa 09.12.2015
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 13. zasadnutia OZ dňa 24.2.2016
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia zo 14. zasadnutia OZ dňa 23.3.2016
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 15. zasadnutia OZ dňa 27.4.2016
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia zo 16. zasadnutia OZ dňa 25.5.2016
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia zo 17. zasadnutia OZ dňa 15.6.2016
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 18. zasadnutia OZ dňa 27.7.2016
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 19. zasadnutia OZ dňa 24.8.2016
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 20. zasadnutia OZ dňa 2.9.2016
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 21. zasadnutia OZ dňa 19.10.2016
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 22. zasadnutia OZ dňa 22.11.2016
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 23. zasadnutia OZ dňa 7.12.2016
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 24. zasadnutia OZ dňa 8.2.2017
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 25. zasadnutia OZ dňa 22.3.2017
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 26. zasadnutia OZ dňa 19.4.2017
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 24.5.2017
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 28. zasadnutia OZ dňa 21.6.2017
zápisnica a uznesenia

Hlasovanie poslancov na rokovaniach OZ

vo volebnom období 2014 - 2018

Hlasovanie poslancov na 1. ustanovujúcom zasadnutí OZ
dňa 12.12.2014
Hlasovanie poslancov na 2. zasadnutí OZ dňa 28.1.2015
Hlasovanie poslancov na 3. zasadnutí OZ dňa 25.2.2015
Hlasovanie poslancov na 4. zasadnutí OZ dňa 18.3.2015
Hlasovanie poslancov na 5. zasadnutí OZ dňa 13.5.2015
Hlasovanie poslancov na 6. zasadnutí OZ dňa 17.6.2015
Hlasovanie poslancov na 7. zasadnutí OZ dňa 19.8.2015
Hlasovanie poslancov na 8. zasadnutí OZ dňa 4.9.2015
Hlasovanie poslancov na 9. zasadnutí OZ dňa 23.9.2015
Hlasovanie poslancov na 10. zasadnutí OZ dňa 21.10.2015
Hlasovanie poslancov na 11. zasadnutí OZ dňa 11.11.2015
Hlasovanie poslancov na 12. zasadnutí OZ dňa 09.12.2015
Hlasovanie poslancov na 13. zasadnutí OZ dňa 24.2.2016
Hlasovanie poslancov na 14. zasadnutí OZ dňa 23.3.2016
Hlasovanie poslancov na 15. zasadnutí OZ dňa 27.4.2016
Hlasovanie poslancov na 16. zasadnutí OZ dňa 25.5.2016
Hlasovanie poslancov na 17. zasadnutí OZ dňa 15.6.2016
Hlasovanie poslancov na 18. zasadnutí OZ dňa 27.7.2016
Hlasovanie poslancov na 19. zasadnutí OZ dňa 24.8.2016
Hlasovanie poslancov na 20. zasadnutí OZ dňa 2.9.2016
Hlasovanie poslancov na 21. zasadnutí OZ dňa 19.10.2016
Hlasovanie poslancov na 22. zasadnutí OZ dňa 22.11.2016
Hlasovanie poslancov na 23. zasadnutí OZ dňa 7.12.2016
Hlasovanie poslancov na 24. zasadnutí OZ dňa 8.2.2017
Hlasovanie poslancov na 25. zasadnutí OZ dňa 22.3.2017
Hlasovanie poslancov na 26. zasadnutí OZ dňa 19.4.2017
Hlasovanie poslancov na 27. zasadnutí OZ dňa 24.5.2017
Hlasovanie poslancov na 28. zasadnutí OZ dňa 21.6.2017

Pozvánky na rokovanie OZ

vo volebnom období 2014 -2018

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 12.12.2014
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ dňa 28.1.2015
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 25.2.2015
Pozvánka na 4. zasadnutie OZ dňa 18.3.2015
Pozvánka na 5. zasadnutie OZ dňa 13.5.2015
Pozvánka na 6. zasadnutie OZ dňa 17.6.2015
Pozvánka na 7. zasadnutie OZ dňa 19.8.2015
Pozvánka na 8. zasadnutie OZ dňa 4.9.2015
Pozvánka na 9. zasadnutie OZ dňa 23.9.2015
Pozvánka na 10. zasadnutie OZ dňa 21.10.2015
Pozvánka na 11. zasadnutie OZ dňa 11.11.2015
Pozvánka na 12. zasadnutie OZ dňa 09.12.2015
Pozvánka na 13. zasadnutie OZ dňa 24.2.2016
Pozvánka na 14. zasadnutie OZ dňa 23.3.2016
Pozvánka na 15. zasadnutie OZ dňa 27.4.2016
Pozvánka na 16. zasadnutie OZ dňa 25.5.2016
Pozvánka na 17. zasadnutie OZ dňa 15.6.2016
Pozvánka na 18. zasadnutie OZ dňa 27.7.2016
Pozvánka na 19. zasadnutie OZ dňa 24.8.2016
Pozvánka na 20. zasadnutie OZ dňa 2.9.2016
Pozvánka na 21. zasadnutie OZ dňa 19.10.2016
Pozvánka na 22. zasadnutie OZ dňa 22.11.2016
Pozvánka na 23. zasadnutie OZ dňa 7.12.2016
Pozvánka na 24. zasadnutie OZ dňa 8.2.2017
Pozvánka na 25. zasadnutie OZ dňa 22.3.2017
Pozvánka na 26. zasadnutie OZ dňa 19.4.2017
Pozvánka na 27. zasadnutie OZ dňa 24.5.2017
Pozvánka na 28. zasadnutie OZ dňa 21.6.2017

Zápisnice z verejného stretnutia s občanmi obce

Zápisnica zo stretnutia s občanmi obce.
Stretnutie sa uskutočnilo 25.3.2011 v kultúrnom dome Kocurany.
Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce.
Stretnutie sa uskutočnilo 28.10.2011 v kultúrnom dome Kocurany.
Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce.
Stretnutie sa uskutočnilo 01.02.2012.
Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce.
Stretnutie sa uskutočnilo 3.10.2012.
Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce.
Stretnutie sa uskutočnilo 1.3.2013.
Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce.
Uskutočnilo sa 30.10.2013
Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce
konalo sa 12.3.2014
Zápisnica z verejného stretnutia občanov obce
Stretnutie sa konalo 8.10.2014
Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce
Stretnutie sa konalo 27.3.2015
Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce
konalo sa dňa 16.10.2015
Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce
konalo sa dňa 11.3.2016
Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce
konaného dňa 5.10.2016
Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce
konaného dňa 31.3.2017

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Vo volebnom období 2010-2014 obecné zastupiteľstvo rokovalo celkom 34 krát.

Plán zasadnutí na I.polrok 2011
Plán zasadnutí na II.polrok 2011
Plán zasadnutí na I.polrok 2012
Plán zasadnutí na II.polrok 2012
Plán zasadnutí na I.polrok 2013
Plán zasadnutí na II.polrok 2013
Plán zasadnutí na I.polrok 2014
Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2014
Plán zasadnutí na I.polrok 2015
Plán zasadnutí na II.polrok 2015
Plán zasadnutí na I.polrok 2016
Plán zasadnutí na II.polrok 2016
Plán zasadnutí na I.polrok 2017
Plán zasadnutí na II.polrok 2017

Pozvánky na rokovania OZ

Volebné obdobie 2010 - 2014

Pozvánka na I. ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 16.12.2010
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ dňa 16.2.2011
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 30.3.2011
Pozvánka na 4. zasadnutie OZ dňa 20.4.2011
Pozvánka na 5. zasadnutie OZ dňa 25.5.2011
Pozvánka na 6. zasadnutie OZ dňa 17.6.2011
Pozvánka na 7. zasadnutie OZ dňa 19.8.2011
Pozvánka na 8. zasadnutie OZ dňa 14.10.2011
Pozvánka na 9. zasadnutie OZ dňa 16.11.2011
Pozvánka na 10. zasadnutie OZ dňa 16.12.2011
Pozvánka na 11. zasadnutie OZ dňa 18.1.2012
Pozvánka na 12. zasadnutie OZ dňa 17.2.2012
Pozvánka na 13. zasadnutie OZ dňa 20.4.2012
Pozvánka na 14. zasadnutie OZ dňa 18.5.2012
Pozvánka na 15. zasadnutie OZ dňa 20.6.2012
Pozvánka na 16. zasadnutie OZ dňa 12.9.2012
Pozvánka na 17. zasadnutie OZ dňa 26.9.2012
Pozvánka na 18. zasadnutie OZ dňa 31.10.2012
Pozvánka na 19. zasadnutie OZ dňa 12.12.2012
Pozvánka na 20. zasadnutie OZ dňa 6.2.2013
Pozvánka na 21. zasadnutie OZ dňa 17.4.2013
Pozvánka na 22. zasadnutie OZ dňa 5.6.2013
Pozvánka na 23. zasadnutie OZ dňa 8.7.2013
Pozvánka na 24. zasadnutie OZ dňa 7.8.2013
Pozvánka na 25. zasadnutie OZ dňa 25.9.2013
Pozvánka na 26. zasadnutie OZ dňa 27.11.2013
Pozvánka na 27. zasadnutie OZ dňa 11.12.2013
Pozvánka na 28. zasadnutie OZ dňa 12.2.2014
Pozvánka na 29. zasadnutie OZ dňa 11.4.2014
Pozvánka na 30.zasadnutie OZ dňa 30.5.2014
zasadnutie sa nekonalo
Pozvánka na 30.zasadnutie OZ dňa 13.6.2014
Pozvánka na 31. zasadnutie OZ dňa 10.7.2014
Pozvánka na 32. zasadnutie OZ dňa 22.8.2014
Pozvánka na 33. zasadnutie OZ dňa 24.9.2014
Pozvánka na 34. zasadnutie OZ dňa 7.11.2014

Hlasovania poslancov na rokovaniach OZ

Volebné obdobie 2010 - 2014

Hlasovanie poslancov na I. zasadnutí dňa 16.12.2010
Hlasovanie poslancov na 2. zasadnutí dňa 16.2.2011
Hlasovanie poslancov na 3. zasadnutí dňa 30.3.2011
Hlasovanie poslancov na 4. zasadnutí OZ dňa 20.4.2011
Hlasovanie poslancov na 5. zasadnutí dňa 25.5.2011
Hlasovanie poslancov na 6. zasadnutí dňa 17.6.2011
Hlasovanie poslancov na 7. zasadnutí dňa 19.8.2011
Hlasovanie poslancov na 8. zasadnutí dňa 14.10.2011
Hlasovanie poslancov na 9. zasadnutí dňa 16.11.2011
Hlasovanie poslancov na 10. zasadnutí dňa 16.12.2011
Hlasovanie poslancov na 11. zasadnutí dňa 18.1.2012
Hlasovanie poslancov na 12. zasadnutí dňa 17.2.2012
Hlasovanie poslancov na 13. zasadnutí dňa 20.4.2012
Hlasovanie poslancov na 14. zasadnutí dňa 18.5.2012
Hlasovanie poslancov na 15. zasadnutí dňa 20.6.2012
Hlasovanie poslancov na 16. zasadnutí dňa 12.9.2012
Hlasovanie poslancov na 17. zasadnutí dňa 26.9.2012
Hlasovanie poslancov na 18. zasadnutí dňa 31.10.2012
Hlasovanie poslancov na 19. zasadnutí dňa 12.12.2012
Hlasovanie poslancov na 20. zasadnutí dňa 06.02.2013
Hlasovanie poslancov na 21. zasadnutí dňa 17.04.2013
Hlasovanie poslancov na 22. zasadnutí dňa 5.06.2013
Hlasovanie poslancov na 23. zasadnutí dňa 8.07.2013
Hlasovanie poslancov na 24. zasadnutí dňa 7.08.2013
Hlasovanie poslancov na 25. zasadnutí dňa 25.09.2013
Hlasovanie poslancov na 26. zasadnutí dňa 27.11.2013
Hlasovanie poslancov na 27. zasadnutí dňa 11.12.2013
Hlasovanie poslancov na 28. zasadnutí dňa 12.2.2014
Hlasovanie poslancov na 29. zasadnutí dňa 11.4.2014
Hlasovanie poslancov na 30. zasadnutí OZ dňa 13.6.2014
Hlasovanie poslancov na 31. zasadnutí OZ dňa 10.7.2014
Hlasovanie poslancov na 32. zasadnutí OZ dňa 22.8.2014
Hlasovanie poslancov na 33. zasadnutí OZ dňa 24.9.2014
Hlasovanie poslancov na 34. zasadnutí OZ dňa 07.11.2014

Zápisnice a uznesenia z rokovaní OZ

Volebné obdobie 2010 - 2014

1. ustanovujúce zasadnutie dňa 16.12.2010
zápisnica a uznesenia
2. zasadnutie OZ dňa 16.2.2011
zápisnica a uznesenia
3. zasadnutie OZ dňa 30.3.2011
zápisnica a uznesenia
4. zasadnutie OZ dňa 20.4.2011
zápisnica a uznesenia
5. zasadnutie OZ dňa 25.5.2011
zápisnica a uznesenia
6. zasadnutie OZ dňa 17.6.2011
zápisnica a uznesenia
7. zasadnutie OZ dňa 19.8.2011
zápisnica a uznesenia
8. zasadnutie OZ dňa 14.10.2011
zápisnica a uznesenia
9. zasadnutie OZ dňa 16.11.2011
zápisnica a uznesenia
10. zasadnutie OZ dňa 16.12.2011
zápisnica a uznesenia
11. zasadnutie OZ dňa 18.1.2012
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 12. zasadnutia OZ dňa 17.2.2012
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 13. zasadnutia OZ dňa 20.4.2012
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia zo 14. zasadnutia OZ dňa 18.5.2012
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 15. zasadnutia OZ dňa 20.6.2012
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia zo 16. zasadnutia OZ dňa 12.9.2012
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia zo 17. zasadnutia OZ dňa 26.9.2012
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 18. zasadnutia OZ dňa 31.10.2012
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 19. zasadnutia OZ dňa 12.12.2012
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 20. zasadnutia OZ dňa 06.02.2013
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 21. zasadnutia OZ dňa 17.04.2013
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 22. zasadnutia OZ dňa 5.06.2013
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 23. zasadnutia OZ dňa 8.07.2013
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 24. zasadnutia OZ dňa 7.08.2013
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 25. zasadnutia OZ dňa 25.09.2013
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 26. zasadnutia OZ dňa 27.11.2013
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 11.12.2013
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 28. zasadnutia OZ dňa 12.2.2014
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 29. zasadnutia OZ dňa 11.4.2014
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 30. zasadnutia OZ dňa 13.6.2014
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 31. zasadnutia OZ dňa 10.7.2014
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 32. zasadnutia OZ dňa 22.8.2014
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 33. zasadnutia OZ dňa 24.9.2014
zápisnica a uznesenia
Zápisnica a uznesenia z 34. zasadnutia OZ dňa 07.11.2014
zápisnica a uznesenia