SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Administratíva

Administratívu obecného úradu a výkon uznesení obecného zastupiteľstva zabezpečujú pracovníčky obce:

Natália Andrea Pustajová

 • správa daní a poplatkov
 • vybavovanie poštovej agendy
 • činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy
 • vedenie evidencií obce
 • správa bytov vrátane evidencií

Telefonický kontakt: +421 46 543 9872
E-mail:  nataliaandrea.pustajova@kocurany.sk

Ing. Zuzana Čičmancová

 • správa daní a poplatkov
 • došlé a vyšlé faktúry
 • podklady pre mzdy a personalistiku
 • správa bytov, účtovanie nájomného a zálohových platieb

Telefonický kontakt: +421 46 543 9872
E-mail: benadikova@kocurany.sk

Stavebný úrad - ochrana životného prostredia

Ing. Vladimíra Richterová

 • stavebná činnosť
 • drobné stavby
 • výrub stromov
 • vodné hospodárstvo

Telefonický kontakt: +421 46 543 9872
E-mail: vrichterova777@gmail.com

Sociálna starostlivosť

Oľga Kováčová

 • posudzovanie odkázanosti na sociálnu starostlivosť
 • opatrovateľská služba
 • poradenstvo

Telefonický kontakt: +421 46 543 9872
E-mail: olga.kovacova@tuzina.sk

Materská škôlka, Kocurany č.111 

Bc. Lívia Svitková - riaditeľka 

Monika Matovičová - učiteľka

Telefonický kontakt: +421 908 556 950
E-mail: skolka@kocurany.sk