SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

História

Po prvýkrát sa obec spomína už v listine z roku 1113. V tom čase patrila Nitrianskemu hradu. Kocurice neskôr vlastnili Diviackovci, od 18. Storočia rod zo Šimonovian. Ďalšie informácie sú už iba o počte obyvateľov v posledných štyroch storočiach a o poznatku, že miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom i že odchádzali na sezónne práce na Dolnú zem.

Očakávali by sme, že symbolom obce bude poľnohospodársky alebo ovocinársky motív. Častý cirkevný motív sme mali právo nepripustiť, pretože v obci nie je známy farský kostol, ale iba kaplnka zasvätená panne Márii, bez bližšieho datovania jej vzniku. V skutočnosti v obci farský kostol jestvoval. Dokazuje nám to pečatidlo obce z 19. storočia, ktorého odtlačok sme našli na dokumente z roku 1871. V pečatnom poli je vyrytý nad dvomi vavrínovými ratolesťami s drakom bojujúci sv. Juraj so štítom v ľavej a s mečom v pravej pozdvihnutej ruke. V hornej tretine pečatného poľa je vyrytý text: PECSADA OSADI KOCZUR (posledné slovo je prerývané – namiesto opačne vyrytého – písmena Z tu bolo pôvodne vyryté písmeno T).

Historickým symbolom Kocuran je teda sv. Juraj pôvodný patrón obce. Pravda, tento znak si obec nezvolila až v 19. storočí. Podľa textu kruhopisu usudzujeme, že objavené pečatidlo malo svoju staršiu predlohu. Predpokladáme, že môže pochádzať už aj zo 17. storočia. V tom čase bolo dosť bežné používať formu kruhopisu presne takú, aká je v pečatidle Kocurany z 19. storočia. Budúce výskumy tento predpoklad pravdepodobne potvrdia. Nepriamo ho potvrdia aj doklady o vzniku zatiaľ celkom neznámeho farského kostola v obci. Pečatidlo zo sv. Jurajom obec určite používala až do začiatku nášho storočia. V druhej polovice 19. storočia jeho používanie silno obmedzila nápisová pečiatka obce s textom: NYITRA VÁRMEGYE KOCZUR KIS KOZSEG PRIVIGYEI JÁRAS, čo spôsobilo, že sa na pôvodný obecný symbol celkom zabudlo. Túto nápisovú pečiatku sme našli na dokumente z roku 1906. Pečatidlo zo znakom obce definitívne vylúčila nápisová pečiatka z roku 1910, ktorú pre všetky obce nitrianskej župy vyhotovil budapeštiansky kovorytec Ignác Felsendfeld. Jej odtlačok sme zatiaľ nenašli.

Pri tvorbe obecného erbu Kocurany je dnes najvýhodnejšie vrátiť sa k historickému symbolu obce aj napriek tomu, že sv. Juraj je pomerne častým znakom našich obcí. Keď sa však dôsledne rešpektuje historická predloha, tá je spravidla jedinečná a úplne odlišná od symbolov iných obcí zo sv. Jurajom. Tak je tomu aj v našom prípade. Ani jedno mesto či obec nemá sv. Juraja s drakom nad vavrínovými ratolesťami. Jedinečné je aj postavenie sv. Juraja a jeho gestá s rukami. Celkom výnimočne má v pečatidle Kocuran sv. Juraj gloriolu okolo hlavy. To všetko vedie k rozhodnutiu, aby sa erbom obce stal heraldicky upravený jej historický symbol.

Podľa zásad heraldickej tvorby navrhujem pre Kocurany červený štít, v ktorom je nad dvomi zlatými (žltými) vavrínovými ratolesťami zelený drak. Sv. Juraj je v striebornom (bielom) brnení so strieborným (bielym) štítom i mečom a so zlatou (žltou) gloriolou okolo hlavy.