SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Pozemkové úpravy

Žiadosť o zaradenie do zoznamu obcí
Žiadosť o vykonanie pozemkových úprav
Oznámenie o nariadení PÚ
Poverenie
Harmonogram prác PÚ
Zvolanie komisie PÚ
Návrh stanov združenia účastníkov PÚ
Pozvanie na stretnutie - pozemkové úpravy
Uskutoční sa 25.5.2011 o 16.30 hod. v kultúrnom dome Kocurany.
Združenie účastníkov pozemkových úprav v Kocuranoch
Potvrdenie o pridelení IČO
Zápis z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PÚ
konaného dňa 25.5.2011 v kultúrnom dome Kocurany
Prihláška do pozemkových úprav vykonávaných v k.ú. Kocurany
Informácia
Združenia účastníkov pozemkových úprav v Kocuranoch
Verejná vyhláška
Zverejňovanie registra pôvodného stavu Zverejnené na úradnej tabuli: 27.10.2011
Oznámenie
všetkým účastníkom Pozemkových úprav v k.ú. Kocurany
Informácia
Projekt pozemkových úprav v Kocuranoch
Schválenie registra pôvodneho stavu pozemkov
zverejnené 5.3.2012
Pozvanie na stretnutie
dňa 27. júna 2012 o 18.00 hod. do kultúrneho domu k prebiehajúcim pozemkovým úpravam v obci Kocurany.
Verejná vyhláška - pozemkové úpravy
Zásady umiestnenia pozemkov Kocurany. Vyvesené na úradnej tabuli obce 18.10.2012.
Príloha k zásadam na umiestnenie pozemkov
grafická príloha
Príloha k zásadam na umiestnenie pozemkov
textová príloha
Pozvanie na stretnutie - pozemkové úpravy
v stredu 12.3.2014 o 16.30 hod. do kultúrneho domu Kocurany
Verejná vyhláška
Rozdeľovací plán nového usporiadania pozemkov v rámci pozemkových úprav v k.ú. Kocurany, zverejnené 10.7.2014
Príloha k verejnej vyhláške
grafická časť
Plán prechodu
pozemkové úpravy Kocurany
Plán prechodu - grafika
pozemkové úpravy Kocurany