SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Kontakty

Toto webové sídlo www.kocurany.sk spravuje Obec Kocurany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kocurany

Adresa:
Obecný úrad Kocurany
Kocurany 105
972 02 Opatovce nad Nitrou

IČO: 00648868
DIČ: 202 111 80 11

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Región: Horná Nitra
Počet obyvateľov: 531
Rozloha: 417 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1113

Všeobecné informácie: obec@kocurany.sk
Podateľňa: eva.spetkova@kocurany.sk
Starosta: obec@kocurany.sk (Ing. Vojtech Čičmanec)
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@kocurany.sk

Sekretariát:
Tel.:
 +421 46 543 98 72
E-mailobec@kocurany.sk

Kompetencie:
Obec Kocurany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk