SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Odvoz odpadu

  • Plasty
   12. JANUÁR 2024 Piatok
   |
   09. FEBRUÁR 2024 Piatok
   |
   08. MAREC 2024 Piatok
   |
   19. APRÍL 2024 Piatok
   |
   17. MÁJ 2024 Piatok
   |
   14. JÚN 2024 Piatok
   |
   12. JÚL 2024 Piatok
   |
   09. AUGUST 2024 Piatok |
   20. SEPTEMBER 2024 Piatok |
   18. OKTÓBER 2024 Piatok |
   15. NOVEMBER 2024 Piatok |
   13. DECEMBER 2024 Piatok |

   PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

   NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Papier
   09. FEBRUÁR 2024 Piatok
   |

   Mobilný zber papiera po obci

   PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

   NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

   Zber sa vykonáva oznámením v obecnom rozhlase a na stránke obce formou výkupu od občanov. Výkup uskutočňuje firma P-P import s.r.o. pán Krajči, ktorý za vyseparovaný papier, zviazaný do balíka, okrem kartónov, odovzdá ako protihodnotu toaletný papier, papierové vreckovky, servítky alebo papierové utierky.

   Výkup sa realizuje nasledovným zberom:

   Autobusová zastávka – horný koniec v čase od 15,00 hod.

   Autobusová zastávka – pieskovňa v čase od 15,05 hod.

   Autobusová zastávka - námestie v čase od 15,10 hod.

   Autobusová zastávka - ihrisko v čase od 15,15 hod.

   Autobusová zastávka Nižovec v čase od 15,20 hod.

   Časy na jednotlivých zastávkach môžu byť posunuté podľa záujmu obyvateľov.

   Protihodnota:

   3 kg papiera - 1 toaletný papier Biely - 2 vrstvy

   4 kg papiera - 1 toaletný papier Biely - 3 vrstvy

   5 kg papiera - 1 toaletný papier ECONOMY - 2 vrstvy

   10 kg papiera - 1 balík utierok - 2 rolky

   9 kg papiera - 1 balík servítok

   10 kg papiera - 1 krabička kozmetických vreckoviek

   Zber papiera vrátane kartonov sa vykonáva aj priebežne do 1100 l kontajnerov modrej farby, ktoré sú umiestnené pri bytových domoch a pri predajni potravín Koruna. Kontajnery sa pravidelne vyprázdňujú. 

  • Veľkoobjemový zber
   13. MAREC 2024 Streda
   |
   14. MAREC 2024 Štvrtok
   |
   15. MAREC 2024 Piatok
   |
   16. MAREC 2024 Sobota
   |
   17. MAREC 2024 Nedeľa
   |
   18. MAREC 2024 Pondelok
   |

   Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu 

   1. Na území obce pre držiteľa objemného odpadu sa na zber objemného odpadu uplatňuje kalendárový zber objemného odpadu.

   2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

   3. Obec zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu zber a prepravu objemného odpadu najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch marec a september, a to pristavením veľkokapacitných kontajnerov na určené miesta. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu objemného odpadu v častejšom intervale.

   4. O dni zberu a preprave objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových  kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov objemného odpadu  v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).

    

   Zber komunálneho odpadu, ktorý sa nezmestí do malých 110 l kuka nádob sa zberá mimimálne dvakrát do roka a to pristavením vekoobjemových kontajnerov. Tieto sú rozmiestnené:

   - na pieskovni

   - pri obecnom úrade

   - pri športovom areáli

  • Elektroodpad
   16. MAREC 2024 Sobota
   |

   PATRIA SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - t.j. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.

   - 8.00 –     8.10 hod. - autobusová zastávka v hornom konci,

   - 8.10 –     8.20 hod. - autobusová zastávka na Pieskovni,

   - 8.20 –     8.30 hod. - pred obecným úradom,

               - 8.30 –     8.40 hod. - autobusová zastávka pri škole,

               - 8.40 –     8.50 hod. - autobusová zastávka Nižovec,