SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Napojenie na kanalizáciu

 22.07.2017

Kanalizácia v obci a spôsob napojenia na kanalizáciu. 

V obci bola vybudovaná splašková kanalizácia a je tu čas, keď sa môžu občania na kanalizáciu napájať. Po dohode so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou Prievidza, prinášame postup napojenia. 
Najskôr je potrebné prísť na obecný úrad a ohlásiť drobnú stavbu s náčrtom pripojenia. Po schválení drobnej stavby obcou Kocurany, vypíšete „Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu“, ktorú podpisuje a osobne podáva na Zákaznícke centrum, Clementisova 52, Prievidza, majiteľ nehnuteľnosti, ku ktorej sa bude kanalizačná prípojka pripájať.

Tlačivá na drobnú stavbu ako aj žiadosť na kanalizačnú prípojku budú dostupné na obecnom úrade, alebo aj na stránke obce www.obeckocurany.sk

Kontrola prípojky pracovníkmi STVPS a.s. bude vykonaná na pripojenej a nezasypanej prípojke. Do splaškovej kanalizácie nesmú byť zaústené zrážkové vody, splaškové vody musia byť odvádzané do verejnej kanalizácie priamo, t.j. nesmie byť pripojenie realizované ako prepad zo žumpy, septika alebo domovej ČOV. 

Dúfame, že spoločne sa nám podarí zrealizovať kanalizačné prípojky.