Žiadosti, výročné správy, rozpočet a dokumenty

Tlačivá pre stavebné konania

  Žiadosti a tlačivá na stiahnutie

  Tlačivá potrebné k úradnemu styku

  Výročné správy obce

  Rozpočet obce

  V. úprava rozpočtu obce Kocurany za rok 2010
  Zmeny schváleného rozpočtu na rok 2010.
  Programový rozpočet 2011 - 2013
  Rozpracovaný programový rozpočet, 4 programy.
  Rozpočet obce na roky 2011 - 2013
  Príjmy, výdavky a finančné operácie rozpočtu.
  Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010
  Záverečný účet obce Kocurany za rok 2010
  7. úprava rozpočtu obce na rok 2011
  schválené uznesením OZ č. 306/10/2011 dňa 16.12.2011
  Dôvodová správa k 7.úprave rozpočtu na rok 2011
  schválené uznesením OZ č. 306/10/2011 dňa 16.12.2011
  Rozpočet obce na roky 2012-2014
  Schválené uznesením OZ č.306/10/2011 dňa 16.12.2011
  Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2012-2014
  Schválené uznesením OZ č.306/10/2011 písm.e)dňa 16.12.2011
  Programový rozpočet na roky 2012 - 2014
  Schválené uznesením OZ č.306/10/2011 písm.e)dňa 16.12.2011
  Záverečný účet obce za rok 2011
  Schválené uznesením OZ č.317/13/2012 písm.b)dňa 20.04.2012
  Záverečný účet obce za rok 2011-tabuľková príloha
  Schválené uznesením OZ č.317/13/2012 písm.b)dňa 20.04.2012
  3. úprava rozpočtu obce na rok 2012
  schválené uznesením OZ č. 330/16/2012 písm. h) dňa 12.9.2012
  4. úprava rozpočtu na rok 2012
  schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. b) dňa 12.12.2012
  Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015
  schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. d) dňa 12.12.2012
  Rozpočet obce na roky 2013-2015
  schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. d) dňa 12.12.2012
  Programový rozpočet na roky 2013-2015
  schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. d) dňa 12.12.2012
  Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012
  Záverečný účet obce za rok 2012
  2. úprava rozpočtu na rok 2013
  schválené uznesením OZ č. 357/22/2013 písm. b) dňa 5.6.2013
  Dôvodová správa k 2. úprave rozpočtu na rok 2013
  4. úprava rozpočtu na rok 2013
  schválené uznesením OZ č. 364/24/2013 písm. b) dňa 7.8.2013
  Dôvodová správa k 4. úprave rozpočtu na rok 2013
  5. úprava rozpočtu na rok 2013
  schválené uznesením OZ č. 372/26/2013 písm. b)
  Dôvodová správa k 5. úprave rozpočtu na rok 2013
  Rozpočet obce na roky 2014-2016
  schválené uznesením OZ č. 375/27/2013 písm. b)
  Programový rozpočet na roky 2014-2016
  Schválené uznesením OZ č. 375/27/2013 písm. c)
  Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016
  Záverečný účet obce za rok 2013
  Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
  Tabuľková príloha č.1 k záverečnému účtu za rok 2013
  Správa auditora
  Príloha č.2 k záverečnému účtu za rok 2013
  Úpravy rozpočtu na rok 2014
  Dôvodová správa k 6. úprave rozpočtu na rok 2014
  Rozpočet obce na roky 2015-2017
  Schválený dňa 12.12.2014
  Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2015-2017
  Záverečný účet obce Kocurany za rok 2014
  Schválené uznesením OZ dňa 17.6.2015 číslo 440/6/2015 písm. i)
  Správa nezávislého audítora
  k ZÚ za rok 2014
  2. úprava rozpočtu na rok 2015
  Schválené uznesením OZ č.452/9/2015 písm. c) dňa 23.9.2015,
  Rozpočet na roky 2016 - 2018
  Schválený obecným zastupiteľstvom 9.12.2015
  Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
  4. úprava rozpočtu na rok 2015
  schválená 9.12.2015 v zmysle uznesenia č.296/7/2011 bod c) zo dňa 19.8.2011- kompetencia starostu
  Záverečný účet obce Kocurany za rok 2015
  schválené uznesením č.482/17/2016 písm. i) a j) zo dňa 15.6.2016
  2. úprava rozpočtu na rok 2016
  schválené uznesením OZ č.485/17/2016 písm. h) dňa 27.7.2016
  3. úprava rozpočtu na rok 2016
  schválené uznesením OZ č.491/20/2016 písm. e) dňa 2.9.2016
  Dôvodová správa k rozpočtu na rok 2017
  Rozpočet obce na rok 2017
  schválené uznesením OZ 502/203/2016 písm. b) dňa 7.12.2016

  DCOM

  DCOM

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:00
  Utorok: 07:30 - 15:00
  Streda: 07:30 - 18:00
  Štvrtok: 07:30 - 15:00
  Piatok: 07:30 - 13:00

  Fotogaléria

  NATUR-PACK

  natur pack

  Kalendár