Pozemkové úpravy

  Žiadosť o zaradenie do zoznamu obcí
  Žiadosť o vykonanie pozemkových úprav
  Oznámenie o nariadení PÚ
  Poverenie
  Harmonogram prác PÚ
  Zvolanie komisie PÚ
  Návrh stanov združenia účastníkov PÚ
  Pozvanie na stretnutie - pozemkové úpravy
  Uskutoční sa 25.5.2011 o 16.30 hod. v kultúrnom dome Kocurany.
  Združenie účastníkov pozemkových úprav v Kocuranoch
  Potvrdenie o pridelení IČO
  Zápis z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PÚ
  konaného dňa 25.5.2011 v kultúrnom dome Kocurany
  Prihláška do pozemkových úprav vykonávaných v k.ú. Kocurany
  Informácia
  Združenia účastníkov pozemkových úprav v Kocuranoch
  Verejná vyhláška
  Zverejňovanie registra pôvodného stavu Zverejnené na úradnej tabuli: 27.10.2011
  Oznámenie
  všetkým účastníkom Pozemkových úprav v k.ú. Kocurany
  Informácia
  Projekt pozemkových úprav v Kocuranoch
  Schválenie registra pôvodneho stavu pozemkov
  zverejnené 5.3.2012
  Pozvanie na stretnutie
  dňa 27. júna 2012 o 18.00 hod. do kultúrneho domu k prebiehajúcim pozemkovým úpravam v obci Kocurany.
  Verejná vyhláška - pozemkové úpravy
  Zásady umiestnenia pozemkov Kocurany. Vyvesené na úradnej tabuli obce 18.10.2012.
  Príloha k zásadam na umiestnenie pozemkov
  grafická príloha
  Príloha k zásadam na umiestnenie pozemkov
  textová príloha
  Pozvanie na stretnutie - pozemkové úpravy
  v stredu 12.3.2014 o 16.30 hod. do kultúrneho domu Kocurany
  Verejná vyhláška
  Rozdeľovací plán nového usporiadania pozemkov v rámci pozemkových úprav v k.ú. Kocurany, zverejnené 10.7.2014
  Príloha k verejnej vyhláške
  grafická časť
  Plán prechodu
  pozemkové úpravy Kocurany
  Plán prechodu - grafika
  pozemkové úpravy Kocurany

  DCOM

  DCOM

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:00
  Utorok: 07:30 - 15:00
  Streda: 07:30 - 18:00
  Štvrtok: 07:30 - 15:00
  Piatok: 07:30 - 13:00

  Fotogaléria

  NATUR-PACK

  natur pack

  Kalendár