SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

 14.03.2024

V obci bude vykonávaný mobilný zber elektroodpadu a nebezpečných odpadov ako aj iných, oddelene zbieraných odpadov a to v sobotu dňa 16.3.2024, kedy bude  možné odpad odovzdať priamo zberovej spoločnosti nasledovne:

- 8.00 –     8.10 hod. - autobusová zastávka v hornom konci,

- 8.10 –     8.20 hod. - autobusová zastávka na Pieskovni,

- 8.20 –     8.30 hod. - pred obecným úradom,

8.30 –     8.40 hod. - autobusová zastávka pri škole,

- 8.40 –     8.50 hod. - autobusová zastávka Nižovec,

Nebezpečnými odpadmi sú napríklad:

- obaly z olejov, lakov, farieb, mazív

- filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie a kontaminované odevy

 - rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, ktoré je  

   potrebné odovzdať v uzatvorených nádobách

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,

- chladničky, mrazničky, televízory, obrazovky, monitory, mobilné telefóny, počítače, fritézy,

  kopírky, mikrovlnky, práčky, umývačky, káblové zväzky, drobné spotrebiče.

- motorové oleje a tuky

- batérie a akumulátory,

Akékoľvek odpady nemôžu obsahovať AZBEST!

Odovzdané odpady museli vzniknúť pri činnosti fyzickej osoby, čiže nie pri podnikateľskej činnosti. Nádoby, v ktorých budú odpady odovzdávané, sa obyvateľom nevracajú.  


Zoznam aktualít: