ÚPN Obce Kocurany - vrátane zmien a doplnkov č.1

Grafická časť

úplne znenie výkresov vrátane zmien a doplnkov č.1

  Textová časť

   UPN obce Kocurany - zmeny a doplnky č. 1 - návrh
   Textová časť
   UPN obce Kocurany - zmeny a doplnky č. 1 - návrh
   Záväzná časť
   Vyhlásenie Zmien a doplnkov č.1 k ÚPN O Kocurany
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 58/2013
   Príloha k VZN č.58/2013
   Záväzná časť UPN O Kocurany, zmeny a doplnky č.1
   UPN obce Kocurany - zmeny a doplnky č. 1 - čistopis
   textová časť
   UPN obce Kocurany - zmeny a doplnky č. 1 - čistopis
   záväzná časť

   Grafická časť - zmeny a doplnky č.1

   náložky po schválení

    Oznamy

     Oznam verejnosti
     Obec Kocurany - začatie prerokovávania UPN
     Verejná vyhláška, oznam o začatí prerokovávania

     DCOM

     DCOM

     Úradné hodiny

     Pondelok: 07:30 - 15:00
     Utorok: 07:30 - 15:00
     Streda: 07:30 - 18:00
     Štvrtok: 07:30 - 15:00
     Piatok: 07:30 - 13:00

     Fotogaléria

     NATUR-PACK

     natur pack

     Kalendár