Ochrana osobných údajov

Redakčný systém wbx, s.r.o. nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webového sídla tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné údaje.

Osobné údaje návštevníkov webu sú zaznamenávané v týchto prípadoch:

Registrácia úžívateľov za účelom odoberania infomailov, odosielaných zo systému wbx, s.r.o. správcom portálu.

Registrácia užívateľov za účelom prispievania do registrovaných diskusií.

V obidvoch prípadoch systém nevyžiadava násilnym spôsobom alebo nestanovuje osobné údaje ako povinné (pokiaľ si ich nestanoví v určitých prípadoch samotný správca softvéru - mesto/ obec). Ak správca portálu vyžaduje vyplnenie povinných údajov, ktoré môžu byť v nesúlade so Zákonom o ochrane osobných dát, naša spoločnosť wbx, s.r.o. sa od takto zozbieraných informácii dištancuje.

Všetky údaje, ktoré sú zhromažďované, vypĺňa návštevník pri registrácii dobrovoľne. Údaje zaregistrovaných užívateľov nijakým spôsobom neposkytujeme a sú súčasťou bezpečnostného programu.

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Obec Kocurany

Adresa: Kocurany 105, 972 02
IČO: 00648868
     
V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len         ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa            spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov                    zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú nižšie.
a)
svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje,
b)
kontaktné údaje zodpovednej osoby,
           BROS Computing, s.r.o.

           Zádubnie 169, 010 03 Žilina

           IČO: 36734390

           DIČ: 2022315900

           Miroslav Bros

           mail: brosland@brosland.eu

c)
informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené,
d)
kontaktné údaje úradu,
e)
informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
f)
informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.
       Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa tu.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

NATUR-PACK

natur pack

Kalendár