Kontakty

Toto webové sídlo www.kocurany.sk spravuje Obec Kocurany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kocurany 

Adresa:
Obecný úrad Kocurany 
Kocurany 105
972 02 Opatovce nad Nitrou

IČO: 00648868

DIČ: 202 111 80 11

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Región: Horná Nitra
Počet obyvateľov: 531
Rozloha: 417 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1113

Všeobecné informácie: obec@kocurany.sk
Podateľňa: eva.spetkova@kocurany.sk

Starosta: Ing. Vojtech Čičmanec, e-mail: obec@kocurany.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@kocurany.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 46 543 98 72

E-mail: obec@kocurany.sk

Technický prevádzkovateľ web stránky obce:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

NATUR-PACK

natur pack

Kalendár