Komisie

Komisie pri obecnom zastupiteľstve boli zvolené uznesením č. 574 /1 /2018 a to nasledovne:

a) mandátová a návrhová komisia v zložení - Ján Škandík, Zdenek Bránik

b) volebná komisia v zložení - Adriana Ďureje, Miroslav Synko

v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

c) komisia finančná a správy majetku – predseda Miroslav Synko, členovia Zdenek Bránik, Adriana Ďureje

d) komisia kultúry a športu – predseda Adriana Ďureje, členovia Miroslav Šemrinec, Zdenek Bránik

v zmysle čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

e) komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ján Škandík , členovia Miroslav Synko a Miroslav Šemrinec.

v zmysle § 11 zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach

f) komisia na vybavovanie sťažností - predseda Ján Škandík, členovia Zdenek Bránik, Adriana Ďureje, náhradník Miroslav Synko

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

NATUR-PACK

natur pack

Kalendár