Administratíva

Administratívu obecného úradu a výkon uznesení obecného zastupiteľstva zabezpečujú pracovníčky obce:

Silvia Grajciarová

 • správa daní a poplatkov
 • vybavovanie poštovej agendy
 • činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy
 • vedenie evidencií obce
 • správa bytov vrátane evidencií

Telefonický kontakt: +421 46 543 9872

e-mail: grajciarova@kocurany.sk, silvia.grajciarova@kocurany.sk

Bc. Vladimíra Beňadiková

 • správa daní a poplatkov
 • došlé a vyšlé faktúry
 • podklady pre mzdy a personalistiku
 • správa bytov, účtovanie nájomného a zálohových platieb

Telefonický kontakt: +421 46 543 9872

e-mail: benadikova@kocurany.sk

Stavebný úrad - ochrana životného prostredia

Ing. Vladimíra Richterová

 • stavebná činnosť
 • drobné stavby
 • výrub stromov
 • vodné hospodárstvo

Telefonický kontakt: +421 46 543 9872

e-mail: vrichterova777@gmail.com

Sociálna starostlivosť

Oľga Kováčová

 • posudzovanie odkázanosti na sociálnu starostlivosť
 • opatrovateľská služba
 • poradenstvo

Telefonický kontakt: +421 46 543 9872

e-mail: olga.kovacova@tuzina.sk

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár