IČO: 00648868 objednávky za december 2014 19.01.2015
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Dátum
vystavenia
Dátum
dodania
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Vystavil Podpísal Funkcia podpisujúceho Dokument Číslo faktúry
Predmet
5/1400012 46694447 EDISON SK s.r.o. Prešovská 537/28, 09303 Vranov nad Topľou 08.12.2014 11.12.2014 287,50 EUR
grajciarová Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Spolu: 287,50
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM