IČO: 00648868 objednávky za december 2015 07.01.2016
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Dátum
vystavenia
Dátum
dodania
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Vystavil Podpísal Funkcia podpisujúceho Dokument Číslo faktúry
Predmet
6/1500013 45932093 Rumanko, s.r.o. Bazovského 2747/12, 91108 Trenčín 01.12.2015 02.12.2015 800,00 EUR
silvia.grajciarova Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Spolu: 800,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM