IČO: 00648868 objednávky za november 2014 04.12.2014
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Dátum
vystavenia
Dátum
dodania
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Vystavil Podpísal Funkcia podpisujúceho Dokument Číslo faktúry
Predmet
5/1400011 33570191 Ďurkovič Marián Sládkovičova 77/14, 95618 Bošany 12.11.2014 24.11.2014 8,58 EUR
grajciarová Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Spolu: 8,58
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM