IČO: 00648868 objednávky za mesiac január 2014 05.02.2014
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Dátum
vystavenia
Dátum
dodania
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Vystavil Podpísal Funkcia podpisujúceho Dokument
Predmet
5/1400001 17316219 Geodetický a kartografický ústav Chlumského 4, 82745 Bratislava-Ružinov 17.01.2014 17.01.2014 EUR
cicmanec Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Stručný popis: Poskytnutie hromadných informácii (intravilán, extravilán) z evidencie katastra nehnuteľností týkajúcich sa nehnuteľností v k.ú. obce Kocurany textovú aj grafickú časť.
Poskytnuté údaje budú slúžiť ako podklad pre správcu dane z nehnuteľností.


Položky
Spolu: 0,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM