IČO: 00648868 faktúry za mesiac november 2014 04.12.2014
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
148/2014 2014128 36344184 MUDr. Helena Cmarková, Geriatria s. r. o. Hviezdoslavova 1, 97101 Prievidza 12,00 EUR
zdravotný posudok
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
28.11.2014 26.11.2014 26.12.2014
147/2014 11401796 31340130 Interiér štúdio s.r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto 9,17 EUR
tesniaca kefa
Položky: tesniaca kefa, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 4.67 Eur,
24.11.2014 21.11.2014 05.12.2014
146/2014 20142586 33570191 Ďurkovič Marián Sládkovičova 77/14, 95618 Bošany 8,58 EUR
Vrecká do vysávača
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.59 Eur, Vrecká do vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 2.99 Eur,
24.11.2014 20.11.2014 25.11.2014
145/2014 241190835 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 585,44 EUR
vodné - bytovka č. 192
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 585.44 Eur,
13.11.2014 10.11.2014 25.11.2014
144/2014 241190834 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 515,98 EUR
vodné - bytovka č. 191
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 515.98 Eur,
13.11.2014 10.11.2014 25.11.2014
143/2014 241190838 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 401,48 EUR

Položky: 1.000000 ks, Suma položky 401.48 Eur,
13.11.2014 10.11.2014 25.11.2014
142/2014 241190837 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 529,43 EUR
bytovka č. 189
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 529.43 Eur,
13.11.2014 10.11.2014 25.11.2014
141/2014 241190703 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 8,38 EUR
vodné - šatne
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.38 Eur,
13.11.2014 10.11.2014 25.11.2014
140/2014 241190702 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 5,57 EUR
vodné - dom smútku
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.57 Eur,
13.11.2014 10.11.2014 25.11.2014
139/2014 241190701 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 16,75 EUR
vodné - Obecný úrad
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.75 Eur,
13.11.2014 17.11.2014 25.11.2014
138/2014 241190839 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 19,42 EUR
vodné - námestie
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.42 Eur,
13.11.2014 10.11.2014 25.11.2014
137/2014 241190836 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 22,32 EUR
vodné - budova bývalej školy
Položky: vodné - budova bývalej školy, 1.000000 ks, Suma položky 22.32 Eur,
13.11.2014 10.11.2014 25.11.2014
136/2014 9767635692 35763469 T - Com, Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 28,96 EUR
telefón
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.96 Eur,
12.11.2014 03.11.2014 18.11.2014
135/2014 150/2014 40424103 Libor Lackovič Balovská 96/19, 97246 Čereňany 130,24 EUR
technologický servis ČOV
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 130.24 Eur,
12.11.2014 12.11.2014 26.11.2014
132/2014 FV140749 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 392,82 EUR
uloženie odpadu VOK
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 392.82 Eur,
12.11.2014 12.11.2014 26.11.2014
131/2014 FV140752 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 249,46 EUR
vývoz odpadu 10/2014
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 249.46 Eur,
12.11.2014 12.11.2014 26.11.2014
130/2014 FV140753 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 412,45 EUR
uloženie odapdu 10/2014
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 412.45 Eur,
12.11.2014 12.11.2014 26.11.2014
134/2014 621404240 35810734 DATALAN a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 23,90 EUR
servisné služby
Položky: servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur,
10.11.2014 31.10.2014 30.11.2014
133/2014 201405 510806/159 Kurbel Viliam Nová 3 13, 97217 Kanianka 80,00 EUR
Výstúpenie FS Košovan 12.10.2014
Položky: Výstúpenie FS Košovan 12.10.2014, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,
10.11.2014 03.11.2014 13.11.2014 12.11.2014
129/2014 5272004569 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 26,95 EUR
telefón
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.95 Eur,
06.11.2014 02.11.2014 16.11.2014
128/2014 VF141510 43930824 Signo s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok 13,00 EUR
Vlajka SR
Položky: Vlajka SR, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,
05.11.2014 03.11.2014 03.11.2014
127/2014 19/2014 40183017 Eva Špeťková Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka 500,00 EUR
účtovnícke práce
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,
04.11.2014 03.10.2014 17.11.2014
Spolu: 3 992,30
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM