IČO: 00648868 faktúry za mesiac máj 2014 03.06.2014
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
63/2014 241036411 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. zák centrum Prievidza, 97401 Banská Bystrica 2,76 EUR
vodné - Kocurany námestie
Položky: vodné - Kocurany námestie, 1.000000 ks, Suma položky 2.76 Eur,
23.05.2014 19.05.2014 04.06.2014
62/2014 241036410 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. zák centrum Prievidza, 97401 Banská Bystrica 420,92 EUR
vodné - bytovka 190
Položky: vodné - bytovka 190, 1.000000 ks, Suma položky 420.92 Eur,
23.05.2014 19.05.2014 04.06.2014
61/2014 241036246 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. zák centrum Prievidza, 97401 Banská Bystrica 15,06 EUR
vodné - Obecný úrad 105
Položky: vodné - Obecný úrad 105, 1.000000 ks, Suma položky 15.06 Eur,
23.05.2014 19.05.2014 04.06.2014
60/2014 241036247 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. zák centrum Prievidza, 97401 Banská Bystrica 1,38 EUR
vodné - Dom smútku č. 164
Položky: vodné - Dom smútku č. 164, 1.000000 ks, Suma položky 1.38 Eur,
23.05.2014 19.05.2014 04.06.2014
59/2014 241036248 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. zák centrum Prievidza, 97401 Banská Bystrica 2,76 EUR
vodné - šatne ihrisko č.157
Položky: vodné - šatne ihrisko č.157, 1.000000 ks, Suma položky 2.76 Eur,
23.05.2014 19.05.2014 04.06.2014
58/2014 241036406 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. zák centrum Prievidza, 97401 Banská Bystrica 418,12 EUR
vodné - bytovka 191
Položky: vodné - bytovka 191, 1.000000 ks, Suma položky 418.12 Eur,
23.05.2014 19.05.2014 04.06.2014
57/2014 241036408 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. zák centrum Prievidza, 97401 Banská Bystrica 68,90 EUR
vodné - škola č. 128
Položky: vodné - škola č. 128, 1.000000 ks, Suma položky 68.90 Eur,
23.05.2014 19.05.2014 04.06.2014
56/2014 241036407 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. zák centrum Prievidza, 97401 Banská Bystrica 533,42 EUR
vodné - bytovka 192
Položky: vodné - bytovka 192, 1.000000 ks, Suma položky 533.42 Eur,
23.05.2014 19.05.2014 04.06.2014
55/2014 241036409 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. zák centrum Prievidza, 97401 Banská Bystrica 456,58 EUR
vodné - bytovka 189
Položky: vodné - bytovka 189, 1.000000 ks, Suma položky 456.58 Eur,
23.05.2014 19.05.2014 04.06.2014
54/2014 FV140334 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 403,43 EUR
odvoz VOK, uloženie
Položky: odvoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 262.14 Eur, uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 141.29 Eur,
23.05.2014 25.04.2014 02.06.2014
53/2014 14NA00010 36315982 Paffko s.r.o. Kocurany 104, 97202 Kocurany 1 441,34 EUR
nákup výpočtovej techniky
Položky: nákup výpočtovej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 1441.34 Eur,
21.05.2014 21.05.2014 16.06.2014
52/2014 FV140318 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 50,48 EUR
separovaný zber - plasty
Položky: separovaný zber - plasty, 1.000000 ks, Suma položky 50.48 Eur,
15.05.2014 30.04.2014 23.05.2014
51/2014 2014026 35823526 ISOMI, a.s. Františkánske námestie , 81101 Bratislava 24,90 EUR
doména kocurany.sk
Položky: doména kocurany.sk, 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur,
15.05.2014 12.05.2014 20.05.2014
50/2014 621401602 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 23,90 EUR
servisné služby Korwin
Položky: servisné služby Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur,
14.05.2014 30.04.2014 30.05.2014
49/2014 FV140265 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 311,82 EUR
vývoz odpadu
Položky: vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 311.82 Eur,
12.05.2014 30.04.2014 20.05.2014
48/2014 FV140266 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 466,85 EUR
uloženie odpadu
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 466.85 Eur,
12.05.2014 30.04.2014 20.05.2014
47/2014 8761611280 35763469 T - Com, Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 29,48 EUR
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 29.48 Eur,
07.05.2014 03.05.2014 19.05.2014
46/2014 5249146460 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 27,42 EUR
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 27.42 Eur,
07.05.2014 01.05.2014 15.05.2014
45/2014 62/2014 40424103 Libor Lackovič Balovská 96/19, 97246 Čereňany 167,80 EUR
technologický servis ČOV I., II.
Položky: technologický servis ČOV I., II., 1.000000 ks, Suma položky 167.80 Eur,
05.05.2014 05.05.2014 19.05.2014
44/2014 69/2014 40424103 Libor Lackovič Balovská 96/19, 97246 Čereňany 91,60 EUR
vývoz a zneškodnenie kalu
Položky: vývoz a zneškodnenie kalu, 1.000000 ks, Suma položky 91.60 Eur,
05.05.2014 05.05.2014 19.05.2014
43/2014 8/2014 40183017 Eva Špeťková Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka 500,00 EUR
účtovnícke práce
Položky: účtovnícke práce, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,
05.05.2014 03.05.2014 17.05.2014
Spolu: 5 458,92
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM