IČO: 00648868 faktúry za mesiac marec 2015 01.04.2015
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
332015 6001550645 31320155 VÚB a.s. Mlynské nivy 1/1, 81109 Bratislava-Staré Mesto 59,76 EUR
poplatok banke
Položky: poplatok banek, 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur,
30.03.2015 26.03.2015 09.04.2015
322015 6001550647 31320155 VÚB a.s. Mlynské nivy 1/1, 81109 Bratislava-Staré Mesto 59,76 EUR
poplatok banke
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur,
30.03.2015 26.03.2015 25.03.2015
312015 7150100396 31575951 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina 60,00 EUR
poplatok banke
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
27.03.2015 25.03.2015 01.04.2015
302015 7150100395 31575951 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina 60,00 EUR
poplatok banke
Položky: poplatky banke, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
27.03.2015 25.03.2015 01.04.2015
292015 1505413 17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. , 81348 Bratislava 33,50 EUR
odmeny umelcom
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,
26.03.2015 20.03.2015 10.04.2015
282015 2015010 44250436 Plachý Peter Nitrianske Pravno 0, 97213 Nitrianske Pravno 197,00 EUR
vývoz fekálii
Položky: vývoz fekálii, 1.000000 ks, Suma položky 197.00 Eur,
26.03.2015 24.03.2015 07.04.2015
272015 1500483 41827449 Kavalková Faturová Marcela - FIRE system Nižná Korňa 501, 02321 Korňa 950,60 EUR
vybavenie pre hasičov
Položky: požiarne náradie, 1.000000 ks, Suma položky 938.60 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
18.03.2015 18.03.2015 01.04.2015
262015 1/2015 45893101 Balabasová Stanislava, Ing. - LandDesing Mierová 29, 05971 Ľubica 110,90 EUR
úprava trávnika na námestí a ihrisku
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.90 Eur,
18.03.2015 18.03.2015 20.03.2015
252015 11150514 35960132 DATATRADE Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce 28,80 EUR
alamanach obce 2015
Položky: alamanach obce 2015, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,
12.03.2015 11.03.2015 25.03.2015
242015 15002189 36360821 AbiX s.r.o. Športová 26/23, 97213 Nitrianske Pravno 39,00 EUR
toner
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,
11.03.2015 05.03.2015 15.03.2015
232015 4771461242 35763469 T - Com, Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 29,00 EUR
telefón

Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,
11.03.2015 03.03.2015 17.03.2015
212015 FV150108 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 31,23 EUR
vývoz 2/2015 - sklo
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.23 Eur,
09.03.2015 02.03.2015 16.03.2015
222015 6215000709 35810734 DATALAN a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 23,90 EUR

Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur,
09.03.2015 02.03.2015 01.04.2015
202015 FV150090 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 249,46 EUR
vývoz odpadu 2/2015
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 249.46 Eur,
06.03.2015 02.03.2015 16.03.2015
192015 FV 150089 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 254,40 EUR
uloženie odpadu 2/2015
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 215.76 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 38.64 Eur,
06.03.2015 02.03.2015 16.03.2015
182015 60/2015 36746045 3Wslovakia s.r.o. Pod Hájom 1087/50, 01841 Dubnica nad Váhom 59,35 EUR
virtuálny cintorín
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 59.35 Eur,
05.03.2015 01.03.2015 01.04.2015
172015 5288157525 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 26,89 EUR
telefón
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.89 Eur,
05.03.2015 02.03.2015 16.03.2015
162015 15130003 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 490,90 EUR
refakturácia elektrickej energie
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 490.90 Eur,
04.03.2015 04.03.2015 18.03.2015
152015 3/2015 40183017 Eva Špeťková Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka 530,00 EUR
vý plata 2/2015
Položky: vý plata 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
04.03.2015 04.03.2015 18.03.2015
142015 38/2015 40424103 Libor Lackovič Balovská 96/19, 97246 Čereňany 130,24 EUR
technologický servis ČOV
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 130.24 Eur,
04.03.2015 04.03.2015 18.03.2015
132015 201514 36344184 MUDr. Helena Cmarková, Geriatria s. r. o. Hviezdoslavova 1, 97101 Prievidza 12,00 EUR
posudková činnosť 15.2.2009
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
04.03.2015 04.03.2015 18.03.2015
Spolu: 3 436,69
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM