IČO: 00648868 faktúry za mesiac január 2015 11.02.2015
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
22015 2015010 45506361 PREMOT s.r.o. Veľká nad Ipľom 370, 98532 Veľká nad Ipľom 180,00 EUR
piest ŠKODA 1203/1200 pr. 72 mm
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,
30.01.2015 28.01.2015 28.01.2015
12015 200004/15 31924794 Združenie miest a obcí Hornej Nitry V. Clementisa , 00000 Prievidza 100,30 EUR
členský príspevok na rok 2015
Položky: členský príspevok na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 100.30 Eur,
16.01.2015 15.01.2015 28.01.2015
Spolu: 280,30
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM