IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 06.08.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
97/2012 10017/2012 17946573 Lukáš Grešner Ateliér Bojnice Gazdovská 6/2, 97201 Bojnice 500,00 EUR
zmluva o dielo - zhotovenie digitálnych záberov
Položky: zmluva o dielo - zhotovenie digitálnych záberov, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,
31.07.2012 01.08.2012 14.08.2012
Spolu: 500,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM