IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 06.08.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
96/2012 37/2012 45239789 CARBON servis Milan Čajka Banícka 176/15, 97101 Prievidza 400,00 EUR
servisná prehliadka
Položky: servisná prehliadka , 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
30.07.2012 30.07.2012 10.08.2012
Spolu: 400,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM