IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 17.07.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
91/2012 20120021 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 4 944,00 EUR
stavebné práce - dotácia
Položky: stavebné práce - dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 4944.00 Eur,
11.07.2012 10.07.2012 09.08.2012
Spolu: 4 944,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM