IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 17.07.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
90/2012 20120020 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 44 496,00 EUR
stavebné práce -dotácia
Položky: stavebné práce -dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 44496.00 Eur,
11.07.2012 10.07.2012 09.08.2012
Spolu: 44 496,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM