IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 11.07.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
87/2012 10014/2012 17946573 Lukáš Grešner Ateliér Bojnice Gazdovská 6/2, 97201 Bojnice 500,00 EUR
zmluva o dielo
Položky: zmluva o dielo, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,
10.07.2012 10.07.2012 24.07.2012
Spolu: 500,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM