IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 11.07.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
85/2012 120981 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 359,64 EUR
uloženie odpadu
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 359.64 Eur,
04.07.2012 02.07.2012 17.07.2012
Spolu: 359,64
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM