IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 11.07.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
82/2012 20120018 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 81 658,00 EUR
stavebné práce - dotácia
Položky: stavebné práce - dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 81658.00 Eur,
02.07.2012 29.06.2012 29.07.2012
Spolu: 81 658,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM