IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 02.07.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
80/2012 2012/019 40648737 Ján Donič - BOZPO Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza 33,00 EUR
služby BOZP, OPP - i. polrok 2012
Položky: služby BOZP, OPP - i. polrok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,
27.06.2012 25.06.2012 14.07.2012
Spolu: 33,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM