IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 21.06.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
78/2012 100112012 17946573 Lukáš Grešner Ateliér Bojnice Gazdovská 6/2, 97201 Bojnice 500,00 EUR
Zhotovenie farebných digitálnych záberov - I.splátka
Položky:
21.06.2012 21.06.2012 30.06.2012
Spolu: 500,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM