IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 21.06.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
76/2012 1201002 40179516 Ing. Pavol Nemček DIZAJN & REAL P.O.Box 30, 82007 Bratislava-Staré Mesto 250,00 EUR
projektová dokumentácia - terénne úpravy centra obce
Položky: projektová dokumentácia - terénne úpravy centra obce, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
15.06.2012 12.06.2012 19.06.2012
Spolu: 250,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM