IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 12.06.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
73/2012 702120073 36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 0, 97101 Prievidza 370,00 EUR
doprava
Položky: doprava, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur,
08.06.2012 04.06.2012 18.06.2012
Spolu: 370,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM