IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 12.06.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
68/2012 20120015 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 144 676,57 EUR
stavebné práce
Položky: stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 144676.57 Eur,
05.06.2012 31.05.2012 30.06.2012
Spolu: 144 676,57
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM