IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 12.06.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
66/2012 120240 33608661 CERTUS P. Svitok - SDI Hviezdoslavova 7, 97101 Prievidza 8,83 EUR
kancelárske potreby
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur,
04.06.2012 31.05.2012 14.06.2012
Spolu: 8,83
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM