IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 24.05.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
62/2012 220243769 36644030 Veolia zák centrum Prievidza, 97401 Banská Bystrica 434,38 EUR
vodné, stočné - bytovka 190
Položky: vodné, stočné - bytovka 190, 1.000000 ks, Suma položky 434.38 Eur,
21.05.2012 15.05.2012 02.06.2012
Spolu: 434,38
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM