IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 16.05.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
55/2012 20120014 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 26 895,53 EUR
stavebné práce - infraštruktúra - vl. zdroje
Položky: stavebné práce - infraštruktúra - vl. zdroje, 1.000000 ks, Suma položky 26895.53 Eur,
15.05.2012 15.05.2012 14.06.2012
Spolu: 26 895,53
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM