IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 16.05.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
54/2012 20121570 36332151 BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza 128,88 EUR
kontrola požiarnotechnických zariadení
Položky: kontrola požiarnotechnických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 128.88 Eur,
14.05.2012 07.05.2012 21.05.2012
Spolu: 128,88
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM