IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 16.05.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
53/2012 773804577 35763469 T - Com, Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 28,79 EUR
telefon
Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 28.79 Eur,
10.05.2012 03.05.2012 17.05.2012
Spolu: 28,79
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM