IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 16.05.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
52/2012 120631 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 534,05 EUR
uloženie a vývoz odpadu VOK
Položky: vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 246.41 Eur, uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 287.64 Eur,
07.05.2012 04.05.2012 18.05.2012
Spolu: 534,05
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM