IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 03.02.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
4/2012 12012010 30197996 Ing. Milena Korcová Štefana Moyzesa 38/9, 96501 Žiar nad Hronom 400,00 EUR
auditorské služby
Položky: auditorské služby, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
30.01.2012 24.01.2012 07.02.2012
Spolu: 400,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM