IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 16.05.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
47/2012 20120012 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 63 356,95 EUR
stavebné práce - dotácia
Položky: stavebné práce - dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 63356.95 Eur,
04.05.2012 30.04.2012 30.05.2012
Spolu: 63 356,95
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM