IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 09.05.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
44/2012 4440937054 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B, 01047 Žilina 0,00 EUR
pripojovací poplatok - vyúčtovacia faktúra
Položky: pripojovací poplatok - vyúčtovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,
27.02.2012 12.01.2012 26.01.2012
Spolu: 0,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM