IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 02.05.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
42/2012 1205774 17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. , 81348 Bratislava 33,50 EUR
poplatok za rok 2012
Položky: poplatok za rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,
30.04.2012 26.05.2012 17.05.2012
Spolu: 33,50
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM