IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 30.04.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
41/2012 20120010 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 32 168,41 EUR
stavebné práce - ŠFRB
Položky: stavebné práce - ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 32168.41 Eur,
23.04.2012 18.04.2012 18.05.2012
Spolu: 32 168,41
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM