IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 12.04.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
37/2012 120457 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 63,55 EUR
vývoz odpadu - separovaný zber
Položky: vývoz odpadu - separovaný zber, 1.000000 ks, Suma položky 63.55 Eur,
10.04.2012 05.04.2012 19.04.2012
Spolu: 63,55
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM