IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 10.04.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
35/2012 20120008 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 93 294,71 EUR
stavebné práce - bytovka ŠFRB
Položky: stavebné práce - bytovka ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 93294.71 Eur,
03.04.2012 31.03.2012 30.04.2012
Spolu: 93 294,71
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM