IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 03.04.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
31/2012 120118 33608661 CERTUS P. Svitok - SDI Hviezdoslavova 7, 97101 Prievidza 17,77 EUR
kanc. potreby
Položky: kanc. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 17.77 Eur,
02.04.2012 28.03.2012 11.04.2012
Spolu: 17,77
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM