IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 03.04.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
30/2012 62012 40183017 Eva Špeťková Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka 450,00 EUR
účtovnícke a administratívne práce 03/2012
Položky: účtovnícke a administratívne práce 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
02.04.2012 01.04.2012 15.04.2012
Spolu: 450,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM